1. Valitse lahjoituskohde *

Metsästäjäliiton rahankeräyksen kautta voit tukea haluamiasi kohteita tai toimintaa.

2. Valitse lahjoituksen summa *

Anna summa kokonaislukuna välillä 5-2000 €

3. Lahjoittajan tiedot *

Metsästäjäliitto on vastuullinen lahjoittaminen ry valan jäsen

VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.

Rahankeräysasetuksen 21.6.2006/503 4 § mukaan

 1. rahankeräysluvan saaja: Suomen Metsästäjäliitto ry
 2. rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
 3. luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2022/484, 25.3.2022
 4. keräyksen toimeenpanoaika: 25.3.2022-toistaiseksi
 5. keräyksen toimeenpanoalue: Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta
 6. kerättävien varojen käyttötarkoitus:

  Kerätyt varat käytetään riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen, uhanalaisten riistaeläinten suojeluun tai riistaeläinten siirtoistutusten tukemiseen, metsästyksen ja riistanhoidon mielipidevaikuttamiseen, nuorten metsälle pääsyn edistämiseen ja kasvuun vastuulliseksi metsästäjäksi sekä metsästysharrastuksen tukemiseen ja ampumaverkoston ylläpitämiseen.

  Varoja voidaan käyttää myös lunastamaan seurojen ja nuorten käyttöön pienpetopyyntiin tarkoitettuja välineitä, riistanhoidon koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin, metsäpeurakampanjan järjestämiseen sekä merihanhien siirtoistutusten tukemiseen. Varoja käytetään myös metsästystä tukevaan kampanjaan, nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin sekä ei-metsästystä harrastavien nuorten valistustyöhön sekä metsästysampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus).
 7. aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Rahankeräyksen päätyttyä varat ohjataan käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan